تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان عادل شاهی
021-86445455021-86445455

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 8:00 الی 9:00