تهرانپارس، نبش خیابان ملکی
021-77744472021-77744472

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 11:00 الی 12:00