تهرانپارس، فلکه سوم خیابان مظاهری
021-86445455021-86445455

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 6:00 الی 8:00