تهرانپارس، فلکه چهارم، خیابان خیری
021-77065065021-77065065

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 8:00 الی 9:00