تهرانپارس، بین فلکه سوم و چهارم
021-77373906021-77373906

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:00 الی 11:00