تهرانپارس، وفادار شرقی
021-77375316021-77375316

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 11:00 الی 12:00