تهرانپارس، بین فلکه اول و دوم
021-77734550021-77734550

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 11:00 الی 12:00