تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان 212
021-82462788021-82462788

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 8:00 الی 9:00