پرمصرف‌ترین محصول فرآورده لبنیاتی، ماست است که همواره بر سر سفره‌ی ما ایرانیها وجود دارد. ماست‌ ماهشام ضمن حفظ تازگی، با طعمی اصیل و خوشمزه توانسته نظر بسیاری را به سوی خود جلب کند. ماست های ماهشام در طعم های مختلف، می تواند هر سلیقه ای را به خود جلب کند. برای اطلاع از انواع ماست های ماهشام، بر روی انواع ماست ها کلیک کنید.

ماست پرچرب

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، خامه‌ی تازه و طبیعی، مایه‌ی ماست درجه ۱ و اعلا، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست پرچرب ماهشام با چربی ۴.۲٪‌ در دسته‌ی ماست‌های ساده قرار می‌گیرد.

ماست پرشین پرچرب

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، خامه‌ی طبیعی، مایه‌ی ماست درجه ۱، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست پرشین در دسته‌ی ماست‌های طعم‌دار همزده‌ی ماهشام قرار می‌گیرد و از چربی بالایی برخوردار است.

ماست پرشین لایت

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، خامه‌ی طبیعی، مایه‌ی ماست درجه ۱، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست پرشین در دسته‌ی ماست‌های طعم‌دار همزده‌ی ماهشام قرار می‌گیرد و از چربی بالایی برخوردار است.

ماست چکیده

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، مایه‌ی ماست درجه ۱، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست چکیده‌ی ماهشام با چربی ۶٪‌ در دسته‌ی ماست‌های همزده طبقه‌بندی می‌شود.

ماست کم‌چرب

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، مایه‌ی ماست درجه ۱ و اعلا، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست کم چرب ماهشام با چربی 1.3٪‌ در دسته‌ی ماست‌های ساده قرار می‌گیرد.

ماست موسیر

مجموعه‌ای متشکل از شیر خام باکیفیت، مایه‌ی ماست درجه ۱، کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، موجب تولید ماستی باکیفیت شده است. ماست چکیده‌ی موسیر ماهشام با چربی ۶٪‌ در دسته‌ی ماست‌های همزده طبقه‌بندی می‌شود، و سرشار از تکه‌های تازه و طبیعی موسیر است.