دیباجی شمالی، خیابان دژم جو پلاک 18
0212281517402122815174

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00