فرمانیه، خیابان فربین، نبش خیابان دژم جو، پلاک2
0212615153002126151530

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00