بلوار اندرزگو، نبش خیابان اشکستانپور شمالی، پلاک 4
0212220020702122200207

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:00 الی 11:00