چیذر، روبروی بانک صادرات پلاک 1
0212220738502122207385

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00