تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان امیری طائمه
021-86764548021-86764548

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 6:00 الی 8:00