آیت الله کاشانی،بلوار اباذر خ شالی
021-44059597021-44059597

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 06:00 الی 07:00