تهرانپارس، فلکه دوم، خیابان عادل
021-77865839021-77865839

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 6:00 الی 8:00