اختیاریه شمالی، بالاتر از میدان چهار راه داور پلاک 15
0212277401502122774015

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 06:00 الی 07:00