بلوار اندرزگو،خیابان سلیدی جنوبی، جنب بانک پارسیان
0212220794902122207949

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00