تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان گلشنی
021-77883950021-77883950

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 6:00 الی 8:00