چیذر، خیابان هاشمی، جنب بانک شهر
0212221238302122212383

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00