کامرانیه جنوبی، خیابان معصومی پلاک 20
0212223567302122235673

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00