ازگل، خیابان گلزار، نبش گلشن پلاک 8
0212675556002126755560

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 07:00 الی 08:00