تهرانپارس، خ هفت آذر نبش کوچه
0217713633002177136330

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 7:30 الی 8:30