تهرانپارس،خ هفتم آذر نبش کوچه
0217720244502177202445

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 6:00 الی 7:30