سبد خرید

سوالات متداول

این لکه های زرد همان کره طبیعی  شیر پرچرب هست  که وقتی حرارت داده میشه چربی طبیعی از آب جدا  شده و بصورت لکه های زرد دیده میشه ،ما برای اینکه طعم طبیعی و ناب از شیر رو داشته باشیم  این محصول را هموژن نمی کنیم عقیده داریم هر چقدر عملیات مکانیکی روی تولید محصول کمتر باشد مزه طبیعی و ناب و سنتی خواهد بود .