سبد خرید

ادامه دیدگاه

 

نهالستان ماهشام دارای مجوز رسمی از «موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال» و «جهاد کشاورزی استان تهران» با هفت هکتار زمین در شهرستان پاکدشت در حال فعالیت است. دو هکتار از این زمین به باغ مادری گردو و پنج هکتار نیز به خزانه‌ی نهال گردوی پیوندی تعلق دارد. این نهالستان سالانه ۶۰۰۰۰ اصله نهال پیوندی در انواع ارقام برتر ایران و جهان تولید و توزیع می‌کند.

 

  نهالستان ماهشام

نهالستان ماهشام دارای مجوز رسمی از «موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال» و «جهاد کشاورزی استان تهران» با هفت هکتار زمین در شهرستان پاکدشت در حال فعالیت است. دو هکتار از این زمین به باغ مادری گردو و پنج هکتار نیز به خزانه‌ی نهال گردوی پیوندی تعلق دارد. این نهالستان سالانه ۶۰۰۰۰ اصله نهال پیوندی در انواع ارقام برتر ایران و جهان تولید و توزیع می‌کند.

 

نهالستان ماهشام دارای مجوز رسمی از «موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال» و «جهاد کشاورزی استان تهران»